Fleksibilitet først: Slik drar virksomheten din nytte av skyfleksibilitet

Enten du trenger større skyfleksibilitet til et prosjekt, eller du vil utvide backup-kapasiteten på nettsiden din, gir skyfleksibiliteten deg større frihet i endringsprosesser.

Fleksibilitet først: Slik drar virksomheten din nytte av skyfleksibilitet

Skyfleksibilitet gir deg muligheten til å skalere skyinfrastrukturen din for flere bruksområder. Du kan skalere opp når du trenger større kapasitet, og skalere ned når du ikke trenger det. Dette gir to fordeler: Du reduserer kostnader og øker effektiviteten.

En av de største utfordringene med skyen, er å holde kostnadene lave samtidig som du har muligheten til å skalere raskt når du har behov for det. For å få til dette, er det mange virksomheter som bruker såkalt skyfleksibilitet slik at de kan skalere opp eller ned etter behov, og dermed kun bruke ressurser de til enhver til har behov for. Enten du trenger større skyfleksibilitet til et prosjekt, eller du vil utvide backup-kapasiteten på nettsiden din, gir skyfleksibiliteten deg større frihet i endringsprosesser.

Likevel kan både under- og overallokering være ufordelaktig. Overallokering kan føre til økte kostnader, og underallokering kan resultere i systemfeil og katastrofale tap.

Større fleksibilitet betyr større frihet til å vokse

Tidligere måtte du investere i flere servere med større lagringsplass og båndbredde når arbeidsmengden økte. Med skyen kan du heldigvis skalere infrastrukturen opp eller ned akkurat når det passer deg, uten å måtte legge ut for maskinvare eller la deg begrense av den. Og fordi du ikke må forholde deg til fysisk infrastruktur, IT eller oppgraderinger, sparer du både tid, penger og ressurser.

Med en skytjeneste som er fleksibel og skalerbar kan du fordele ressursene og kun betale for det du bruker. Dette er avgjørende når du skal sikkerhetskopiere for å unngå cybertrusler. Last ned vår gratis e-bok «Cybersikkerhet: Smarte trusler trenger smartere forsvar» som hjelper deg med å forstå truslene og bedre sikre deg mot dem.

Fordi de ønsker frihet, er det flere virksomheter som velger skyfleksibilitet for å kutte kostnader og maksimere ressursene sine.
Fordi de ønsker frihet, er det flere virksomheter som velger skyfleksibilitet for å kutte kostnader og maksimere ressursene sine.

Skyfleksibilitet kan gagne virksomheten din

Ytelse som matcher behovene dine

Ledende leverandørene av fleksible skytjenester har en rekke verktøy og modeller som kan passe prosjektene dine. De priser også gjerne produktene sine slik at du betaler ut ifra hvor mye du bruker. Hva gjelder skalering, handler det om hva som passer for deg, så du bør velge en leverandør som tilbyr deg en tilpasset plan som tar høyde for større behov.

Sømløs sammesmelting av skalerbarhet og fleksibilitet

Skyfleksibilitet kombineres med skalerbarhet slik at plattformene dine, og dermed du, kan yte bedre. Mens skalerbarhet fungerer bedre på lang sikt for å ha kontroll på skykostnadene, kan du håndtere nåværende og kommende behov bedre med fleksibilitet. Plattformene dine kan også nyttiggjøre seg fleksibiliteten slik at kundene blir fornøyde, potensiell overbelastning av systemet unngås, og kostnadene ikke blir større enn de må.

Tilgjengelighet du kan stole på

Skyfleksibilitet utløser mer serverallokering. Dette betyr at verktøyene dine kjører hele tiden, selv med maks utdata eller når uventede problemer oppstår. Virksomheten har hele tiden tilgang til ressursene og dataene sine, uten å måtte bekymre seg for infrastrukturens stabilitet.

Kostnadseffektivitet kan føre til virksomhetsvekst

De tradisjonelle onsite-ressursene er ineffektive. Virksomheten din trenger ikke lenger å betale for mer infrastruktur enn den har bruk for på daglig basis, så kostnaden ved å administrere alt i skyen kan bli betydelig lavere enn prisen for å fysisk administrere alt på stedet.

Er skyfleksibilitet løsningen for deg?

Fordi de ønsker frihet, er det flere virksomheter som velger skyfleksibilitet for å kutte kostnader og maksimere ressursene sine. Fleksibilitet kan være den perfekte løsningen for deg hvis virksomheten din

  • ønsker å kun betale for skyressursene den til enhver tid bruker.
  • er bekymret for eventuell under- eller overbruk.
  • er i en bransje hvor høy tilgjengelighet og oppetid er avgjørende for driften.

Virksomheten tjener på skyfleksibilitet

Ettersom virksomhetene har oppdaget fordelene skyfleksibilitet har for programmene og lagringen deres, har etterspørselen og bruken økt. Og dette er fordi skyfleksibilitet legger til rette for utvidelser av responsive programmer, arbeidsbelastning og data, med garanti om ytelse, tilgjengelighet og kostnader.

I over to tiår har CyberFortress hjulpet millioner av brukere over hele verden med å sikre data. Dette har vært mulig takket være høytilgjengelig, SSL-kryptert skylagring som er adskilt fra produksjonsmiljøet, slik at du trygt kan gjenopprette viktige data i flere eksemplarer på flere steder. 

Share this on:
Søk

Type and hit ‘Enter’ to search.