Forretningskontinuitet 2.0: Dette trenger du i en fremtidsrettet gjenopprettingsplan

Hvis du er opptatt av å holde driften i gang uten avbrudd, har du ikke råd til å ha en utdatert plan.

Forretningskontinuitet 2.0: Dette trenger du i en fremtidsrettet gjenopprettingsplan

Nå handler ikke gjenopprettingsplanlegging om «situasjoner», men om «disrupsjoner». Det vil si hendelser, som naturfenomener eller langt verre ting, som ødelegger arbeidsgangen.

Mange virksomheter må fortsatt forholde seg til etterdønningene etter en global pandemi uten sidestykke. Derfor begynner det å demre for dem at et solid fremtidsrettet perspektiv er det beste å tufte en gjenopprettingsplan på.

Arbeidslivet er forandret, så forbered deg på det uventede

Er det noe det siste halvannet året har lært enhver virksomhet, så er det at en solid gjenopprettingsplan ikke er en luksus – det er en nødvendighet. Hvis du er opptatt av å holde driften i gang uten avbrudd, har du ikke råd til å ha en utdatert plan. For å være motstandsdyktige ved en større disrupsjon, uavhengig av skadeomfanget, er de ansatte avhengige av gjenopprettingsstrategien og av å ha fått opplæring i denne.

Det er avgjørende at virksomheten hele tiden er oppdatert og klar over potensielle trusler. Du kan laste ned vår gratis e-bok «Cybersikkerhet: Smarte trusler trenger smartere forsvar» som hjelper deg med å forstå truslene og hvordan du bedre kan sikre deg mot dem. 

Både små og store virksomheter har innsett at ting ikke kan gå sin vante gang. Måten et team er satt sammen på og måten enkeltpersoner fungerer på, må endres for å gjenspeile en arbeidsplass som er spredd utover og i større grad koblet til data og systemer. 

Gjenoppretting i en digitalt spredd verden

En gang, i en ikke altfor fjern fortid, var virksomhetenes dokumenter og regnskap begrenset til den fysiske plassen de hadde i arkivskapet. Nå håndterer virksomhetene enorme mengder data spredd utover en omfattende pakke verktøy, programmer, lagringsplasser og mobile enheter. Og på grunn av hybridjobbing, har denne pakken blitt flere ganger mer omfattende.

Når virksomhetene går over til kun fjernjobbing eller en hybrid arbeidsstokk, må nødvendigvis en større andel data lagres i skyen slik at et større antall ansatte, spredd på flere steder, får tilgang til dem. Når en virksomhet innfører kun fjernjobbing eller en hybrid arbeidsstokk, må den revidere gjenopprettinsplanen sin og forsikre seg om at denne tar hensyn til de praktiske realitetene av å jobbe i en verden post covid.

For at virksomhetene skal overleve, må de sikre at rammeverkene for gjenoppretting kan tilpasses arbeidsbehovene post covid. Og for å få til dette, må lederne finne ut hvordan de skal tilpasse rammeverket for å møte post covid-utfordringene.

Virksomhetene higer etter å bli cybermotstandsdyktige, og da må det grunnleggende være på plass. Dette innebærer et solid fundament som inkluderer en gjenopprettingsplan.
Virksomhetene higer etter å bli cybermotstandsdyktige, og da må det grunnleggende være på plass. Dette innebærer et solid fundament som inkluderer en gjenopprettingsplan.

De tre elementene i en fremtidsrettet gjenopprettingsplan

Beredskapsrutiner 

Disse prosedyrene bør skissere responsen på en plutselig katastrofe. Sikkerhet bør prioriteres samtidig som skade begrenses mest mulig. Et hensiktsmessig skritt å ta når man utarbeider en beredskapsrespons, er å sikre at viktige filer blir sikkerhetskopierte hos en ekstern kilde, enten i form av off-site-lagring eller – ideelt sett – i skyen. På denne måten trenger ikke ansatte å forsøke og redde fysiske dokumenter, filer eller pc-er. Kort sagt: En fremtidsrettet plan skal være smidig og ekstremt responsiv.

Backuprutiner

Disse prosedyrene bør inneholde tydelige instrukser om hvordan man utfører viktig databehandling og daglige oppgaver. Dette kan innebære å gi ansatte tilgang til virksomhetens skyarkiver og å gi dem infrastrukturen og programvarene de trenger for å fjernjobbe effektivt. I tilfeller der virksomheten allerede fjernjobber, kan backuprutinene inneholde retningslinjer for hva som skal gjøres dersom skydata utsettes for risiko eller blir gjort utilgjengelige. Kort sagt: En fremtidsrettet plan optimaliserer skybruken.

Gjenopprettingsrutiner 

De siste prosedyrene bør på plass for raskt å gjenopprette alle datasystemer etter en katastrofe. Det viktigste er å få systemene tilbake dit de var før katastrofen inntraff. Uavhengig av om de ansatte befinner seg på kontoret eller fjernjobber, bør enhver virksomhet ha på plass rutiner som kan bidra til gjenoppbygging etter skade og rask igangsettelse av driften. Kort sagt: En fremtidsrettet plan visker ut gapet mellom å komme seg og å klare seg.

Den fremtidsrettede gjenopprettingsplanen

Samtidig som verden finner fotfestet igjen, må flere og flere virksomheter finne ut hvordan de bedre kan muliggjøre og forsterke driftsevnen ved en disrupsjon. Virksomhetene higer etter å bli cybermotstandsdyktige, og da må det grunnleggende være på plass. Dette innebærer et solid fundament som igjen inkluderer en gjenopprettingsplan. Tatt i betraktning hva vi har lært siste halvannet år, må rutinene i gjenopprettingsplanen endres for å gjenspeile den nye virkeligheten slik at enhver virksomhet kan bli mer fremtidsrettet og fremtidsfokusert.

I over to tiår har CyberFortress hjulpet millioner av brukere over hele verden med å sikre data. Dette har vært mulig takket være høytilgjengelig, SSL-kryptert skylagring som er adskilt fra produksjonsmiljøet, slik at du trygt kan gjenopprette viktige data i flere eksemplarer på flere steder. 

Benytt deg av en GRATIS systemanalyse fra en ledende global leverandør av online-backup og -gjenoppretting.

Share this on:
Søk

Type and hit ‘Enter’ to search.