Gjenopprettingsprosessen: 7 bestepraksiser for å få virksomheten opp og gå igjen

Det har aldri vært viktigere for deg og virksomheten din å være forberedt på det uventede – og på gjenopprettingsprosessen etterpå.

Gjenopprettingsprosessen: 7 bestepraksiser for å få virksomheten opp og gå igjen

De siste årene har vist oss at verden kan forandre seg på et øyeblikk. Hvis du ikke har implementert en gjenopprettingsplan for virksomheten din ennå, bør du gjøre det nå.

Usikkerhet har blitt en del av forretningslivet, og det har aldri vært viktigere for deg og virksomheten din å være forberedt på det uventede – og på gjenopprettingsprosessen som kan være nødvendig etterpå. Derfor er det viktig at du har en beredskapsplan slik at du kan sikre dataene dine.

Gjenopprettingsplanlegging er den beste måten å beskytte sensitive data på dersom katastrofen skulle inntreffe. Når du har en gjenopprettingsplan på plass, trenger du ikke bekymre deg for cyberangrep eller strømbrudd, slik at du kan konsentrere deg om det du kan best; å utvide virksomheten din. I tillegg til en gjenopprettingsplan, bør du også ta de følgende sju bestepraksisene med i betraktningen.

En katastrofe kan inntreffe når som helst, men er du forberedt på den, blir følgene av den mye mindre.
En katastrofe kan inntreffe når som helst, men er du forberedt på den, blir følgene av den mye mindre.

1. Sørg for at alle ansatte forstår behovene

Det er avgjørende at virksomheten din har en nøyaktig forståelse for hvilke tidssensitive databehandlingsbehov den har. Du må altså vite hvilke tidsrammer som gjelder for gjenopprettingen av data. I tillegg er det viktig at de som er ansvarlige for gjenopprettingen har en felles forståelse for planleggingen.

2. Lag en plan og skriv den ned

Selv om du ikke kan være hundre prosent forberedt, er det svært viktig at virksomheten har en gjenopprettingsplan da denne staker ut en stø kurs for de ansatte hvis katastrofen inntreffer. Planen bør tydelig beskrive de ulike måtene en hendelse kan utfolde seg på, og hvordan de ansatte skal reagere. Planen bør gjennomgås regelmessig, og oppdateres etter hvert som virksomheten din endres og vokser.

3. Ta backup

Når dataene dine er sikkerhetskopiert og tilgjengelige, kan virksomheten din fortsette driften på tross av disrupsjon, og du trenger ikke lenger bekymre deg for følgene av disrupsjonen. Pass på å bruke en ledende leverandør som kan kryptere og sikre viktige data slik at disse er trygge uavhengig av hva som skjer. 

4. Sørg for å sikre IT-systemer både on-site og off-site

En backup er en datakopi du kan bruke hvis de originale dataene forsvinner, blir slettet eller skadet. Data bør kopieres til forskjellige plattformer slik at du alltid har en kopi hvis noen av dem feiler. 3-2-1-regelen er enkel å huske: Tre datakopier lagres på to ulike plattformer med én kopi off-site.

5. Automatiser gjenopprettingsprosessen

Den beste måten å forberede seg på kriser på, er ved å automatisere så mye av virksomheten som mulig. Hvis enhver prosess automatiseres med en gang den innføres, blir det mye enklere å komme seg etter en kritisk situasjon da du kan eliminere tidkrevende og feilutsatte oppgaver som manuelle inndata og oppsett av IT-systemer.

6. Test planen før du ruller den ut

Testing er en viktig del av gjenopprettingsprosessen da denne bør være en integrert del av driften. Den eneste måten å sikre en sømløs prosess på, er ved omhyggelig testing. Da unngår du at den første gjenoppretting din foregår i en reell situasjon.

7. Velg riktig DRaaS-leverandør

Det er mange som tilbyr gjenoppretting som en tjeneste (DRaaS), men det kan være vanskelig å finne den rette. Se på forretningsmålene dine og finn ut hvilke som er viktigst slik at gjenopprettingsbehovene dine og DRaaS-leverandøren stemmer overens.

Enkel gjenoppretting 

En katastrofe kan inntreffe når som helst, men er du forberedt på den, vil følgene av den bli mindre. Ved å innføre noen enkle bestepraksiser for gjenoppretting, vil virksomheten din ligge ett skritt foran katastrofen. 

I over to tiår har CyberFortress hjulpet millioner av brukere over hele verden med å sikre data. Dette har vært mulig takket være høytilgjengelig, SSL-kryptert skylagring som er adskilt fra produksjonsmiljøet, slik at du trygt kan gjenopprette viktige data i flere eksemplarer på flere steder. 

Share this on:
Søk

Type and hit ‘Enter’ to search.