Gjenoppretting for «det beste fra begge»: hybridskyen og katastrofegjenoppretting

Gjenoppretting for «det beste fra begge»: hybridskyen og katastrofegjenoppretting

Katastrofegjenoppretting er en viktig del av alle bedrifters fremtidsfokus. Mens målet er å få på plass tiltak som gjør at man kan fortsette driften til tross for forstyrrelser, er det spesielt utfordrende når det er snakk om den foretrukne konfigurasjonen for fremtidsfokuserte bedrifter: en hybridsky.

Tradisjonell katastrofegjenoppretting i en utradisjonell verden

Når vi snakker om tradisjonell enkeltkonfigurasjon, er sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsprosesser en balansegang mellom kostnad og ytelse. Noen bedrifter velger å minimere ressurser tildelt katastrofegjenoppretting, noe som ofte fører til langsommere gjenopprettingstider. Mens andre bedrifter foretrekker å gå for raskere gjenoppretting, som ofte er mer kostbart. 

En hybridsky, i motsetning til tradisjonelle konfigurasjoner, har som mål å tilby bedrifter et fremtidsbilde som utgjør «det beste fra begge», spesielt når det gjelder dataintegritet. Hybridsky tilbyr sikkerhetskopier som kan holdes trygge både off-site i skyen og fysisk i forsterket lagring on-site. Sammen gir disse to en enklere, mer kompatibel konfigurasjon hvor datareplikering og kryptering er mer kontrollert.

 Men enten konfigurasjonen er av én art eller hybrid, så må de fleste bedrifter innse at på samme måte som de to typene er ulike, vil deres tilnærminger til katastrofegjenoppretting også være det. Og når det gjelder hybrid: Selv om fokuset rettes mot fremtiden, vil begrensningene stort sett ligge i nåtiden.

Utfordringene med datagjenoppretting i hybridskyen

1. Begrenset skalerbarhet 

Hybridskyer har sjelden tilgang til rikelig med infrastrukturressurser, fordi de delvis er avhengige av privat infrastruktur.

2. Begrenset båndbredde

En konkret utfordring med hybridsky-gjenoppretting er at data beveger seg langsommere mellom private og offentlige rom. Selv om databevegelse i skyen kan være rask, er det samme vanligvis ikke tilfellet utenfor.

3. Begrenset kapasitet

Skyleverandører er ofte dårlig rustet til å administrere de unike, bevegelige delene av en hybridkonfigurasjon, for eksempel hvordan man overvåker ulike former for datalagring, dataretensjon og datasikkerhet.

Selv om det finnes flere utfordringer med katastrofegjenoppretting, kan disse kontrolleres med en viss tradisjonell katastrofegjenopprettingstenkning.

Litt god gammeldags hybridtenkning

På tross av alle gjenopprettingsutfordringene er hybridskyen fortsatt en ledende form for konfigurasjon for de fleste bedrifter. Selv om det finnes flere utfordringer med katastrofegjenoppretting, kan disse kontrolleres med en viss tradisjonell katastrofegjenopprettingstenkning. Som med de fleste ting, kan det hende det tar litt tid, ressurser og krefter å løse hybrid DR-evne. For eksempel kan en bedrift ha behov for å opprette en egen on-site-tjeneste for å lette gjenoppretting i tilfelle feil på en kritisk server. Dette kan kreve implementering av en separat gjenopprettingsprosess spesifikk for den serveren og en vurdering av hvordan den isolerte prosessen kan påvirke den bredere hybridkonfigurasjonen.

Det beste fra begge kan fortsatt gjenopprettes

Etter hvert som flere bedrifter går for en hybridkonfigurasjon, vil enda flere databeskyttelsesutfordringer bli tydelige. Foreløpig er dette tilfellet med katastrofegjenoppretting. Selv med dens unike begrensninger er det mulig å gjenopprette kritiske data fra uplanlagte forstyrrelser i en hybridsky-konfigurasjon. Nøkkelen er å sikre at planleggingen, ressursene og den unike tenkningen er på plass og tilsvarer de unike gjenopprettingsbehovene til den hybride skyen, samt se på hvordan man best kan justere dem for å beskytte og aktivere forsvarlig databeskyttelse.

I over to tiår har CyberFortress hjulpet millioner av brukere over hele verden med å sikre data. Dette har latt seg gjøre ved hjelp av høyst tilgjengelig, SSL-kryptert skylagring som er atskilt fra produksjonsmiljøet, slik at du trygt kan gjenopprette viktige data i flere kopier på flere steder. 

Benytt deg av en GRATIS systemanalyse fra en ledende global leverandør av online-backup og -gjenoppretting.

I over to tiår har CyberFortress hjulpet millioner av brukere over hele verden med å sikre data. Dette har vært mulig takket være høytilgjengelig, SSL-kryptert skylagring som er adskilt fra produksjonsmiljøet, slik at du trygt kan gjenopprette viktige data i flere eksemplarer på flere steder. 

Benytt deg av en GRATIS systemanalyse fra en ledende global leverandør av online-backup og -gjenoppretting.

Share this on:
Søk

Type and hit ‘Enter’ to search.