3 prinsipper for hybrid resiliens

Når virksomheten din lagrer sensitive data onsite eller en i en privat sky, har den full kontroll over teknologien sin.

3 prinsipper for hybrid resiliens

I en hybrid verden er det ikke enkelt å utarbeide en omfattende resiliensstrategi, men er du forutseende og planlegger godt, kan virksomheten din bli ende-til-ende-resilient.

Hybride skyløsninger er fremtiden. Og det er det god grunn til. Hybride skyløsninger gir nemlig virksomheten din særdeles god kapasitet til betydelig lavere kostnad. Når de unike funksjonene til private og offentlige skyer kombineres, får virksomheten din større fleksibilitet og kontroll over ressursene sine. 

Den hybride skyen er også en fremragende plattform for datasikkerhet, for når virksomheten din lagrer sensitive data onsite eller en i en privat sky, har den full kontroll over teknologien sin.

På tross av alle de åpenbare fordelene, kan etablering av dataresiliens virke som en skremmende oppgave. Men legger du de rette prinsippene til grunn, trenger det ikke være så skummelt.

Legg til rette for suksess fra dag én

Å etablere dataresiliens er det viktigste du kan gjøre for å beskytte dataene dine, og derfor bør en slik investering gjøres alvor av. Da er det viktig å gå for en skalerbar, effektiv arkitektur som støtter alle dataene du bruker i hybridskyen. Resiliens er et maraton – ikke en sprint, så selv om infratrukturen bygges nå, er det avgjørende å ha en langsiktig strategi. 

For brukere av skylagring, er personvern også en viktig faktor, og denne må du være bevisst på når du velger skyleverandør. Kryptering, å avverge sletting, samt adgangkontroll er også avgjørende i hybride miljøer, og disse må implementeres fra start.

Sett datasikkerheten først

Du må være smart når du skal håndtere data i en hybrid skymodell. Det er like viktig å sikre virksomheten mot potensielle regelbrudd som det er å unngå sikkerhetsbrudd. Cybersikkerhet og cyberresiliens er to forskjellige ting; sistnevnte handler mer om gjenoppretting enn angrep, og rask gjenoppretting kan hjelpe virksomheten med å unngå store bøter eller til og med nedleggelse. 

Hvis virksomheten din ønsker å ta i bruk skylagring, faller for eksempel ansvaret for datasikkerheten på både virksomheten din (forberedelse) og tjenesteleverandøren (lagring). Det er viktig at du tar dette med i beregningen når du velger leverandør av den offentlige skyen, for generelt jobber de ut ifra en delt ansvarsmodell der leverandøren og kunden har ulike ansvarsområder. Overalt hvor du bruker skylagring er det da nødvendig å sikre at alle retningslinjer er på plass for å beskytte sensitiv informasjon.

En effektiv løsning for forretningskontinuitet sikrer data overalt.
En effektiv løsning for forretningskontinuitet sikrer data overalt.

Planlegg det uunngåelige 

Virksomhetsledere vet godt at tekniske feil oppstår, og strømbrudd forårsakes gjerne av utenforliggende årsaker. I bunn og grunn handler resiliens om å lage en konfigurasjon for rask reaksjon. Med en god hybrid strategi kan virksomheten overføre systemene sine fra ett sted til et annet slik at både brukerne og virksomheten lider minimale tap. 

En robust backup- og gjenopprettingsløsning er grunnlaget i en suksessfull virksomhet. Hvis løsningen ikke beskytter de verdifulle og sensitive dataene dine mot skader og tap, er den ubrukelig. En effektiv løsning for forretningskontinuitet sikrer data overalt. Ideelt sett bør virksomheten din ha en backup som driftes fra flere steder slik at du ikke mister tilgang til all informasjon på én gang hvis det skjer noe ett av stedene.

Den nye resiliente arbeidsmetoden

De fleste virksomheter er klar over alle multiskyfordelene ved en hybridsky, men bare de som iverksetter datasikkerhet i bredeste forstand, utvikler og følger strenge retningslinjer for datastyring, og har en førsteklasses leverandør som veileder dem, vil være i stand til effektivt å administrere og sikre dataene og arbeidsmengdene sine.

I over to tiår har CyberFortress hjulpet millioner av brukere over hele verden med å sikre data. Dette har vært mulig takket være høytilgjengelig, SSL-kryptert skylagring som er adskilt fra produksjonsmiljøet, slik at du trygt kan gjenopprette viktige data i flere eksemplarer på flere steder. 

Share this on:
Søk

Type and hit ‘Enter’ to search.