Skal du velge hybrid, offentlig eller privat sky?

Skyen er en god løsning for å dele infrastruktur, og den har gitt mange virksomheter muligheten til å vokse raskere.

Skal du velge hybrid, offentlig eller privat sky?

Det er mange ting å vurdere når du skal velge sky, for det finnes ikke én riktig løsning som fungere for alle.

Hvis virksomheten din skal flytte over til skyen, er det mange ting å ta stilling til; stabilitet, skalerbarhet og sikkerhet, for å nevne noen. Det er viktig å forstå forskjellen på hybrid, offentlig og privat sky, fordelene og ulempene, og hvilke programmer som er mest kompatible med hver av skyløsningene.

Den offentlige skyen er rimelig og sikker

Skyen er en god løsning for å dele infrastruktur, og den har gitt mange virksomheter muligheten til å vokse raskere og fornye seg. Med den offentlige skyen kan en virksomhet få tilgang til verktøy den kanskje ikke hadde hatt råd til ellers. IT-utgiftene reduseres, og dette har bidratt til vekst hos mange oppstartsbedrifter.

  • Den offentlige skyen er ideell hvis du foretrekker å utkontraktere vedlikeholdet av maskinvare, lagring og nettverk til en leverandør. 
  • Den offentlige skyen er svært elastisk og passer godt for virksomheter med arbeidsmengder som varierer og krever skalering. 
  • Den offentlige skyen er optimal for virksomheter som må distribuere arbeidsmengder på tvers av regioner.

Den private skyen er tilgjengelig og kontrollert 

I motsetning til en offentlig sky der du deler ressurser og har en tjenesteleverandør, er den private skyen ditt eget ansvar og du må selv sørge for tjenestene. Følgelig må du også investere i infrastruktur med nødvendige programmer og lagring.

  • Den private skyen er passende for forutsigbare arbeidsmengder med liten variasjon i fakturering, kostnad og kompatibilitet. 
  • Den private skyplattformen kan være praktisk å implementere, og den tåler mangfoldige arbeidsmengder og verktøy.
  • Den private skyen er velegnet for databaser, ettersom virksomheten fullt og helt råder over dataene sine, samtidig som den kan overføre data til en annen leverandør om ønskelig.

Den hybride skyen er fleksibel og skalerbar 

Noe av det geniale med den hybride skyen er at den kombinerer teknologi og eksisterende løsninger for å gi deg en tilpasset tjeneste der du får det beste fra begge verdener; nemlig både en skyløsning og en onsite-løsning. På denne måten kan du kutte i inversteringene til infrastruktur når du behøver det, samtidig som du får alle fordelene av skyen.

  • Den hybride skyen er den beste løsningen for virksomheter som vil ha tilgang til den nyeste teknologien samtidig som de har stålkontroll på teknologi-, vedlikeholds- og programvarekostnadene.
  • Med den hybride skyen trenger du ikke velge mellom offentlig og privat sky – du kan hente det beste fra begge og dermed få høy fleksibilitet, kostnadseffektivitet og ytelse.
  • Den hybride skyen er ideell for virksomheter som vil bruke eldre teknologi og samtidig ha tilgang til nyere.
Skyteknologien utvikler seg hele tiden, men ekspertene er enige om én ting: Det finnes ikke én riktig skyløsning som passer for alle.
Skyteknologien utvikler seg hele tiden, men ekspertene er enige om én ting: Det finnes ikke én riktig skyløsning som passer for alle.

Til syvende og sist handler det om hva du trenger 

Skyteknologien utvikler seg hele tiden, men ekspertene er enige om én ting: Det finnes ikke én riktig skyløsning som passer for alle. Den riktige løsningen avhenger av virksomhetens unike behov og prioriteringer. Når du vurderer alternativene, spør deg selv: Hvordan kan skyen hjelpe virksomheten min? Hvilke styrker og svakheter har den? Hva trenger vi skyen til? Uavhengig av svarene dine, bør du finne en skyleverandør som kan hjelpe deg med å velge den beste løsningen for deg og din virksomhet.

I over to tiår har CyberFortress hjulpet millioner av brukere over hele verden med å sikre data. Dette har vært mulig takket være høytilgjengelig, SSL-kryptert skylagring som er adskilt fra produksjonsmiljøet, slik at du trygt kan gjenopprette viktige data i flere eksemplarer på flere steder. 

Share this on:
Søk

Type and hit ‘Enter’ to search.