Skyresiliens begynner og slutter med deg

For å få en langsiktig og optimalisert skystrategi, må du ta skyoverflyttingen i flere trinn.

Skyresiliens begynner og slutter med deg

Uavhengig av hvordan dataene dine er lagret, hvordan du skalerer, og hva slags konfigurasjon du velger, er det ditt ansvar å sørge for at dataene dine er sikre.

Ting kan gå galt i skyen. En skytjeneste kan dessverre ikke garantere deg sikkerhet, personvern og oppetid til enhver tid. Infrastrukturens sprikende karakter kan gjøre det vanskelig for en virksomhet å forstå nøyaktig hvor dataene er lagret og hvordan de håndteres, noe som fører til en rekke bekymringer rundt sikkerhet, personvern og compliance.

Forutse det uforutsette 

Ting kan lett gå galt med programvare, enten det er programmet i seg selv, vertstjenesten, eller et annet verktøy programmet ditt er knyttet til. Feil kan forårsakes av alt fra tjenestenektangrep (DDoS) til menneskelige feil. Men er du forberedt, trenger du ikke miste data eller stoppe driften. For å sikre maksimal oppetid, må du være forberedt på alt, og da trenger du en gjenopprettingsplan, en prosess for sikkerhetstesting, og en måte å rapportere feil på. Alle disse tiltakene er kanskje ikke nødvendige, med kombinasjonen kan hjelpe deg med å komme på beina igjen etter en katastrofe og gjenopprette data så raskt som mulig.

Skyresiliens bør være udiskutabelt 

For å få en langsiktig og optimalisert skystrategi, må du ta skyoverflyttingen i flere trinn. Ved å knytte deg til en global skytjenesteleverandør som kan trå til raskt, får du pålitelighet og ytelse uansett hvor og når du trenger det. 

Atlassian, som produserer samarbeids- og utviklingsverktøy, hadde nylig en omfattende driftsstans det tok uker å finne ut av. Dette påvirket hundrevis av kunder over hele verden, og de berørte virksomhetene måtte kaste seg rundt for å opprettholde driften. Dette ble en kraftig påminnelse om at skytjenestene ikke automatisk er resiliente.

Riktig skyleverandør, innovativ teknologi og riktig oppfattelse av hvilke behov du har, er viktig faktorer når du skal avgjøre størrelsen på og definere arbeidsmengden i et offentlig skymiljø.
Riktig skyleverandør, innovativ teknologi og riktig oppfattelse av hvilke behov du har, er viktig faktorer når du skal avgjøre størrelsen på og definere arbeidsmengden i et offentlig skymiljø.

Organisatorisk resiliens = skyresiliens 

Etter hvert som nettskyen blir mer og mer populær, trenger virksomheten din innebygd pålitelighet og sikkerhet. Det finnes mange tilgjengelige strategier for hvordan du kan opprettholde driften ved nedetid, med valget ditt av skyleverandør avhenger av hvor høyt du verdsetter datatilgjengelighet og oppetid, samt hvor høyt du er villig til å prioritere dette. 

Med en stadig økende avhengighet av skybasert teknologi, er nedetid uunngåelig. Derfor bør du planlegge for nedetid og sørge for aktiv og reaktiv håndtering av infrastrukturen din. Da kan du sikre at virksomheten din er operativ 24 timer i døgnet. Noen ganger må du bare finne deg i nedetid, for det er ikke alltid du kan gjøre noe med det, mens andre ganger vil ikke løsningen rettferdiggjøre kostnadene for å komme på nett igjen umiddelbart. Fremover kan du jobbe med å identifisere svakheter i infrastrukturen din og bedre forstå konfigurasjonen din slik at du kan utvikle en strategi for risikoreduksjon. På denne måten kan du holde deg flytende hvis, eller når, noe går galt.

Resilient partnerskap 

Når du skal innfri kravene til den offentlige skyen din, er det viktig å finne en skyleverandør som kan veilede deg. Riktig skyleverandør, innovativ teknologi og riktig oppfattelse av hvilke behov du har, er viktig faktorer når du skal avgjøre størrelsen på og definere arbeidsmengden i et offentlig skymiljø. Med tanke på alle valgmulighetene i den offentlige skyen, er det viktig å samarbeide med noen du stoler på og som kan forklare alle valgmulighetene og svare på sprøsmålene dine, samtidig som de sikrer at resiliens blir kontinuerlig prioritert.

I over to tiår har CyberFortress hjulpet millioner av brukere over hele verden med å sikre data. Dette har vært mulig takket være høytilgjengelig, SSL-kryptert skylagring som er adskilt fra produksjonsmiljøet, slik at du trygt kan gjenopprette viktige data i flere eksemplarer på flere steder. 

Share this on:
Søk

Type and hit ‘Enter’ to search.